Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart
BlueChimney røgsuger - flot design

BlueChimney røgsuger - flot design

Nyhed: Ny type røgsuger til skorstenen. Letter optænding og reducerer røggener. 

 Hvilken forskel gør en BlueChimney?

1.  Reducerer røgudslip i stuen fra brændeovnen, og gør det nemmere at tænde op.

2.  Skaber et naturligt træk i skorstenen på en ny smart måde, så brændeovnen

     er langt mere effektiv, og forurener mindre.

3.  Reducerer røggenerne udendørs ved at fortynde røgen 10 til 25 gange og

4.  - spreder derefter den fortyndede røg x antal gange hvorved en flerdobling af

     fortyndingseffekten opnås, så røggenerne enten helt fjernes eller minimeres.

5.  Den er sikker fordi, husejeren ikke udsættes for røgforgiftning, hvis den

     tilstoppes af blade, sod eller sne.

6.  Regnvand kan ikke trænge ned i fx stålskorstenen og ødelægge brændeovnen.

7.  Er nem at vedligeholde og installere af husejere, skorstensfejere og montører.

8.  Holder længe, fordi den udelukkende er bygget af kvalitetsdele.

9.  Kan holde til røgtemperaturer på op til 700ºC.

10.  Er designet til at indgå som en naturlig del af en stålskorsten.

11.  Kan justeres til at give meget kraftigt sug i skorstenen, hvis det ønskes.

BlueChimney er designet til skorstene fra brændeovne 

og pejseindsatse på op til 15 kW.

Hvem har glæde af en

Blue Chimney?

Kommunen skriver om BlueChimney's 

virkning i røgklagesag - læs om det her

Klagere over brænderøg oplever hvordan 

BlueChimney hjælper - læs om det her

Brugere oplever at BlueChimney løser deres 

problemer - læs om det her

BlueChimney reducerer røgudslip i stuen, under optænding og genfyring. Den nye revolutionerende måde at suge på sørger for, at du får en optimal udnyttelse af din brændeovn.

I en BlueChimney er der forneden åbninger som suger friskluft ind, og fortynder røgen mellem 10 og 25 gange, hvorefter den fortyndede røg kastes ovenud og spredes yderligere X antal gange i en vifteform. 

Denne unikke kombination gør, at røglugten reduceres til under et niveau, hvor du selv og dine naboerne generes af røgen. 

Med en BlueChimney gør du dig selv og dine naboer en tjeneste ved at være med til at fjerne røggenerne i dit villaområde.

Ny måde at suge røg på:

BlueChimney suger på en ny og unik måde, der svarer til den officielle metode (EN 13.240) som brændeovne testes efter, når de godkendes af fx Teknologisk Institut. Der skabes et naturligt undertryk i din skorsten, som gør det nemt at at styre brændeovnen.

BlueChimney reducerer 

partikeludledningen ovenud ad din skorsten og indenfor i din stue væsentligt i den kritiske opstartfase. 

Klik på billedet for at se en "real-life" testvideo (ikke reklamevideo) af virkningen:

Den sørger for et korrekt træk i din skorsten i den kritiske fase under optændingen, og gør det nemt for dig at styre forbrændingen i resten af fyringsforløbet, da trækket kan reguleres trinløst for at opnå en effektiv forbrænding.

"Schweiziske undersøgelser viser, at 50% af den samlede partikelforurening i en fyringsperiode på 6 timer udledes i de første 20 minutter under optændingen. Det skyldes bl.a. at der i opstarten ikke er træk nok i en kold skorsten."

Montering:

Er legende let. 

Se video ved at klikke på billedet:

Installationen må du gerne selv foretage. Du kan også overlade det til din skorstensfejer eller montør. 

Alle strømførende dele efter strømforsyningen er på 24 Volt. Kræver derfor ikke tilslutning til stik med jord (3 huller i kontakten). 

GreenTech EC motor:

I en BlueChimney er der monteret en EC-motor som er en intelligent, effektiv, langtidsholdbar og miljøbesparende motor af absolut højeste kvalitet fra en af verdens førende producenter af motorer - EBM Papst.

Motoren er testet til 40.000 driftstimer.

Du får med andre ord en helt ny type røgsuger med 3 års garanti, hvor der heller ikke her er gået på kompromis med kvaliteten. 

EC-motorens virkningsgrad er op til 90%, hvilket vil sige, at den bruger 1/3 mindre energi i forhold til skygge pol eller asynkron motorer, som typisk anvendes i andre røgsugere.

Høj driftsikkerhed

I modsætning til konventionelle skyggepol- og asynkronmotorer udvikler EC-motorer ingen

egenvarme under drift eller regulering af hastigheden, hvilket for en BlueChimney betyder meget lang driftsikkerhed, og energibesparelse. 

Intelligent styret køling

Motorens styring er programmeret til selv at starte op på laveste omdrejninger ved en temperaturpåvirkning på 35º C. Kølingen er intelligent styret da omdrejningerne blot øges i takt med at temperaturen stiger. Det medvirker til at forlænge motorens levetid ved skadelig opvarmning fra stærk solpåvirkning om sommeren, og hvis man glemmer at tænde for enheden (motorbeskyttelse). 

Trinløs hastighedskontrol

Der spares også energi med den integrerede trinløse styring, der sikrer, at motoren arbejder optimalt ved alle hastigheder. Det betyder, at EC-motorer altid passer perfekt til den aktuelle arbejdsopgave i stedet for at køre ved en tilnærmet hastighed.

Ingen tab af effekt

At kontrollere hastigheden på en standard AC-motor er ikke let og giver ofte problemer med både støj og ineffektivitet. EC-motorer kan derimod styres og kontrolleres helt fra stilstand og til fuld hastighed uden tab af effektivitet eller forøget støjniveau.

Lavt energiforbrug

El-forbrug er på under kr. 2,- om året ved laveste omdrejninger og under kr. 60,- om året ved fulde omdrejninger/1.000 driftstimer (svarer til normal årlig brug af brændeovnen).

Høj driftsikkerhed

Sætter vingen sig fast, tåler motoren 40.000 uafbrudte startforsøg svarende til mere end 11 timers kontinuerlige forsøg på start. 

Tåler meget høj temperatur

BlueChimney tåler røggastemperaturer på op til 500º C under normal drift, og op til 700º C i 30 minutter grundet det unikke patenterede dobbelte kølesystem. (Så høje temperaturer opnås aldrig i praksis, men er en garanti for, at en BlueChimney kan holde). 

Regnvand, intet problem

Der kan ikke trænge regnvand ned og ødelægge din brændeovn, når en BlueChimney er monteret på skorstene med en diameter på 15 cm. Blade, snavs og sod kan heller ikke tilstoppe regnvandsafledningen i en BlueChimney. 

Åben konstruktion - ingen forgiftningsfare

BlueChimney udgør ingen forgiftningsfare ved strømafbrydelse, tilstopning af sod, blade eller sne. Den åbne konstruktion tillader røgen at passere gennem ventilationsåbningerne.

Beskyttet strømforsyning

I BlueChimney er en ”peak” begrænser indbygget, således at strømforsyningen ikke belastes af høje strømudsving fra adskillige start af motoren.

Funktionen beskytter motor, forlænger strømforsyningens levetid, og forhindrer at strømforsyningen brænder af. Testet til mere end 120 års start af motor. 

Ingen krav til jord

Strømforsyningen er sikkerhedsmæssigt dobbeltbeskyttet, (kræver derfor ikke tilslutning til jord), må derfor tilsluttes alle typer stikkontakter. (Stikkontakt med blot to huller er nok).

BlueChimney garanti:

3 år.

Gennemtænkt design

BlueChimney er designet til at ligne en regnhætte på en stålskorsten. Designet er udført med mest mulig respekt for husejernes ejendom. Inspirationen er hentet fra arkitekt- og kunstverdenen, som benytter bl.a. fibonacci-tal og ”det gyldne snit” til beregning af former, som de fleste mennesker synes er i "balance" og pæne at se på.

BlueChimney har modtaget meget positive anerkendelser for designet.

Vedligeholdelse:

Alle dele i en BlueChimney er nemme at udskifte og vedligeholde. Da den kører på 24 Volt, må montør, skorstensfejer eller du selv udskifte dele uden at komme på kant med loven.

Nem adgang for skorstensfejeren

Adgang til rensning af skorstenen for skorstensfejeren tager kun få sekunder. Vrideren drejes til side med en finger, og enheden vippes blot bagover.

SIKKERHED

Læs installationsvejledning og brugervejledning grundigt inden brug.

BlueChimney skal altid være tilsluttet netspænding, af hensyn til den automatiske styring af enheden. Strømtilslutningen må aldrig afbrydes. 

Avanceret fjernbetjening

En trådløs smart fjernbetjening der rækker op til 70 meter fås som tilbehør.

i fjernbetjeningen er der et smart program, der automatisk sørger for, at trækket fungerer optimalt under fyring ved tryk på blot 1 knap.

Lille og effektiv

Den er ikke større end fjernbetjeningen til en bil, og fylder derfor ikke ret meget. Du kan naturligvis styre hastigheden trinløs, så trækket reguleres efter dit behov.

Kan eftermonteres

Fjernbetjeningen passer til alle BlueChimney's, og kan eftermonteres på alle tidligere købte modeller.

Monteringen er nem, og kan let foretages på under 5 minutter. Må installeres af alle.

Læs mere på www.bluechimney.dk