Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Frit valg af skorstensfejer

Der kan desværre opstå forhold, som gør, at ejer ønsker at vælge en alternativ skorstensfejervirksomhed, der ikke er tilknyttet kommunen. 

Hvad skal jeg som ejer gøre, når jeg ønsker at skifte skorstensfejer?

Træffes dette valg, skal ejer straks skriftligt underrette sin nuværende skorstensfejermester og sin kommune herom, med angivelse af hvilken anden skorstensfejervirksomhed, der fremover forestår skorstensfejningen, da der efterfølgende skal ske en udveksling af ejendomsdata mellem skorstensfejermestrene. 

Hvad skal den nye alternative skorstensfejermester gøre?

Den pågældende alternative skorstensfejermester er herefter pligtig til fremover at underrette skorstensfejermesteren i kommunen om fremtidige besøg med angivelse af dato, fejl/mangler og ændringer i installationen.

Det skyldes, at kommunens administrative tilsynspligt med skorstensfejningen varetages af kommunens tilknyttede skorstensfejermester, og derfor er det lovpligtigt, at oplysningerne udveksles.

Ønsker ejer ikke at underrette kommunens skorstensfejermester om hvilken anden skorstensfejervirksomhed der fremover forestår skorstensfejningen på ejendommen, eller har ejer ingen aftale med anden skorstensfejervirksomhed, er ejer lovmæssigt forpligtet til at få renset sin skorsten af kommunens tilknyttede skorstensfejermester. 

Valget af en alternativ skorstensfejerordning er en ret dyr løsning.

For den alternative skorstensfejervirksomhed er der forholdsvis store løbende udgifter forbundet med kørsel langvejs fra udover taksten for skorstensfejning, ekstra administration, samt startudgifter til oprettelse i et fremmed kartotek og udarbejdelse af en lovpligtig Arbejdspladsvurdering (APV) for ejendommen. Udgifter som nødvendigvis må overføres til ejeren, der ønsker at benytte sig af frit valg ordningen.

Eksempel på en enkelt skorsten med tilhørende rensning af brændeovn 1 x årligt:

Skorstensfejning, Brandsyn og Brændeovnsrensning

1 x årligt koster                                                                                                                                     kr.     480,46

Statens takst kr./km á kr. 3,53 gange f.eks. 2x15 km =                                                                            kr.     105,09

Kørsel 2 x 1/2 time                                                                                                                                kr.     681,52

                                                                                                                                         kr. 1.167,07

I alt pr. årligt skorstensfejerbesøg  

kr. 1.251,15

+ engangsudgift ved 1. besøg:

tilmelding                                                                                                                                             kr.     481,79

APV                                                                                                                                                      kr.      200,-

I alt                                                                                                                                                      kr.     681,79

Eksempel på samlede startudgifter ved skift af skorstensfejer   

kr. 1.848,86

De økonomiske konsekvenser ved at skifte til anden skorstensfejervirksomhed bør derfor medtages i overvejelserne. 

Er ejer stadigvæk indstillet på, at benytte sig af frit valg ordningen, kan ejer kontakte Skorstensfejerlauget via nedenstående link for at få hjælp til at finde en alternativ skorstensfejervirksomhed.