Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Morten A.N. Bjørklund

Skorstensfejermester i Fredensborg 1. december 1997. 

Jeg prioriterede fra start, at min første opgave skulle være at reducere antallet af brandvæsenets udrykninger til skorstensbrande på 22-25 om året i Fredensborg kommune og 18-20 udrykninger om året i Karlebo kommune, - i alt ca. 40-45 udrykninger.

Allerede efter 2. vintersæson var vi med den nye rensningspolitik nede på kun 4 brande samlet i begge kommuner. Det betød en årlig besparelse af udrykninger på beredskabets budget på ca. kr. 200.000,- i Fredensborg og ca. kr. 160.000,- i Karlebo.

Vi har siden kunnet holde antallet nede på ca. 5-6 stk. om året i gennemsnit, i begge de "gamle" kommuner, - som idag udgør hele Fredensborg kommune.

Da jeg siden 1997 startede med min rensningspolitik, har den samlede besparelse for kommunens borgere været på mellem 3 og 4 millioner kroner til udrykninger i forbindelse med skorstensbrande, og de seneste 5 år ligger vores gennemsnit pænt lavt i statistikken til gavn og glæde for kommunens borgere. 

Klik på nedenstående kort, og se at vi ligger i den bedste kategori.

Kilde: Beredskabsstyrelsen

Se Beredskabsstyrelsens statistik over skorstensbrande 2012 fordelt på kommuner.

Læs også det spændende Nyhedsbrev 2010 fra Beredskabsstyrelsen, som giver mere detaljeret viden om skorstensbrande.

På miljøsiden har vi fokuseret på at påvirke borgerne til at udskifte deres gamle forurenende brændeovne til nye effektive modeller. 

Vi har en udskiftning af gamle ovne til nye på ca. 26% i distriktet, hvilket er relativt højt.

Alligevel er der områder i tæt lav bebyggelse, hvor nogle borgere føler sig generet af røg og lugtgenerne fra fyringen med brænde godt hjulpet af massive skræmmekampagner fra modstandere af brændeovne.

Kvalifikationer:

Mine primære kompetencer omfatter:

- Praktisk erfaring med skorstensfejeropgaver, ledelse, samarbejde med to kommuner, myndigheder og kongehus.

- Erfaring med alle administrative opgaver i en skorstensfejervirksomhed. Udvikler af metode til reducering af årlige udrykninger til skorstensbrande fra over 40 til under 5.

- Benytter egen udvidet kvalitetssikring i forhold til fagets ”kvalitetsikring for skorstensfejere” og stadig i udvikling.

- Pionér på APV området i samarbejde med ansatte, kommuner, BST og Arbejdstilsyn. Grøn smiley.

- Pt. arbejdes der på udvikling af en unik anordning til reducering af lugt- og røggener i forbindelse med fastbrændselfyring.

Som person er jeg løsnings- og udviklingsorienteret, hylder princippet om livslang læring, satser på medarbejderes hjerne og hjerte fremfor tid og hænder.

Erhvervserfaring:

Siden 1997 ansat som skorstensfejermester i Fredensborg kommune. Opstart, drift, Diplomlederuddannelse.

1994 - 1997: 4 år i Slagelse. Faglig udvikling som skorstensfejer gennem nye tiltag.

1991 - 1994: 4 år i Ringsted, Maribo, Haslev, Birkerød. Søger udvidet praktisk erfaring.

1982 - 1991: 9 år i Sorø. Fagets mesterskole, ansvar for indkøring af deldistrikt, Merkonomudd.

1979 - 1982: 3 år i Herning, Slangerup, Næstved. Søger som nyudlært bred praktisk erfaring.

1975 - 1979: Lærested i Maribo. Svendeprøve bestået med højeste udmærkelse og 1. præmie (høj hat m/indgravering).

Andet:

2011: - Udvikling af anordning til afhjælpning af røggener fra fyring med brændeovne i tæt bebyggede områder.

2009 - 2010: - Initiativtager og tovholder i et ad hoc fremtidsudvalg indenfor Skorstensfejerlauget.

Fra 2007 - Starter udvikling af et nyt digitalt administrationssystem for skorstensfejere.

Fra 2005 - 2010: - Skuemester ved fagets svendeprøver og censor på skorstensfejerfagskolen.

Fra 2004 - 2010: - Bestyrelsesmedlem i Nordsjællands Region for skorstensfejermestre.   

Uddannelse:

2006 - 2011: - Diplomlederuddannelse på Syddansk Universitet i Slagelse.

1989 - 1991: - Merkonom i markedsføring.

1989 - 1989: - Fagets mesterskole.

1980 - Løbende deltaget i alle faglige relevante efteruddannelseskurser.      

Privat:

Født d. 10. november 1958 i København.

Siden 1989 gift med Tina.

Har sammen tre dejlige børn i alderen 17, 20 og 22 år som alle er aktive sports- og musikudøvere, ligesom jeg selv er aktiv motionist og fritidsmusiker (akustisk guitarist), i det omfang min sparsomme fritid tillader det.

Tidsmæssigt prioriterer jeg min private sociale sfære, og plejer derfor få værdifulde nære venskaber.

Jeg mener, det er vigtigt, at der gøres en indsats for de af vore medmennesker, der er dårligere stillet, eller som er udsatte i lokalsamfundet, - derfor er jeg medlem af Lion's International og ønsker at gøre en indsats.

Hver en krone der indsamles i Lion's regi, går ubeskåret til velgørende formål. Administrationsudgifterne betales særskilt gennem medlemmernes kontingent, - derfor 0 % i udgifter til administration - alt går ubeskåret til velgørenhed.