Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Skorstensfejning

Er din skorsten i brug eller blot kan bruges, skal den renses af en autoriseret skorstensfejer mindst en gang om året. 

Hvorfor skal skorstenen fejes?

For at få en sikker opvarmning af huset, er det vigtigt at røgvejene ikke er tilstoppede eller tilsodede. Er skorsten, røgrør og ildsted ikke vedligeholdt, stiger risikoen for brand, forgiftning og eksplosion.

Det er derfor vigtigt, at skorsten, røgrør og ildsted i dit hus bliver fejet og tilset jævnligt.

Husk også at sikre adgangsvejen for din skorstensfejer, så han kan lave sit arbejde ordentligt.

Hvor ofte skal skorstenen fejes?

Som almindelig husejer skal du regne med at skulle have besøg af skorstensfejeren enten 1, 2 eller 3 gange om året. Spørg skorstensfejeren, hvordan din skorsten har det.

Der er nogen der siger enighed gør stærk - det er forkert. Det er uenighed, der gør stærk. Poul Henningsen

Hvem skal betale?

Du betaler til skorstensfejningen via ejendomsskatten eller via et vedlagt indbetalingskort, når skorstensfejeren 

har været på besøg.

Se de gældende vejledende takster for skorstensfejning her.

Hvordan fungerer skorstensfejerordningen?

Ordningen kan fungere på tre måder:

Standard skorstensfejning til fast lav takst indenfor planlagt tur, - den billigste ordning. 

Udvidet skorstensfejning til højere pris, hvis du vælger at få besøg udenfor planlagt tur.

Frit valg af skorstensfejer hvis du ønsker alternativ skorstensfejer.