Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Standard skorstensfejning - den billigste ordning. 

1. Normal skorstensfejning - advisering:

Kommunen er lovmæssigt forpligtet til at tilbyde husejere at få fejet deres skorstene til lavest mulige takst. Derfor er skorstensfejergebyrerne på landsplan af Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget beregnet udfra, at skorstensfejeren kan planlægge og udføre besøgene så rationelt som muligt.

Du får fejet skorsten billigt, men skal til gængæld sørge for let og hurtig adgang for skorstensfejeren, mens han er på turen i dit område.

For skorstensfejeren betyder det, at han senest dagen før skorstensfejerbesøget, skal advisere husejeren i form af en trykt blanket. Han kommer så dagen efter for at feje skorstenen.

For husejeren betyder det, at han skal sørge for, at skorstensfejeren kan komme ind den adviserede dag - ikke at ringe til skorstensfejeren for at rykke aftalen til et andet tidspunkt, - det kan ikke lade sig gøre, fordi skorstensfejeren med adviseringerne netop er booket alle dage med planlagte besøg og ekstraarbejde.  

Husejeren sørger endvidere for, at der fx er sat en godkendt stige op til loftet og at adgangsveje til renselemme, ildsteder og røgrør er ryddede for generende genstande.

2. Standard skorstensfejning - uanmeldt besøg:

Vi ved kun alt for godt, at det kan være svært for husejere, at arrangere et besøg af skorstensfejeren med dags varsel. 

Derfor tilbyder vi i Fredensborg indenfor samme takstberegning, at husejeren i stedet for kan nå at arrangere, at skorstensfejeren kommer ind på ejendommen inden 5 hverdage, men stadigvæk på tidspunkter der passer ind i skorstensfejerens daglige planlægning. 

Det foregår ved, at husejeren ved uanmeldt besøg får fejet skorstenen, hvis det er muligt. Er der nogen hjemme når han kommer, kan man vælge at lukke ham ind med det samme, så han kan færdiggøre arbejdet indenfor, eller vælge at aftale en tid inden de efterfølgende 5 hverdage. 

Er der ingen hjemme, lægges en besøgsrapport i postkassen og en lille selvklæbende mærkat ved dørhåndtaget til boligen. På sedlen står der, at der er lagt en besked fra skorstensfejeren i deres postkasse, hvor vi beder om en opringning for at træffe en aftale om at komme indenfor inden 5 hverdage for at færdiggøre arbejdet.

Typiske aftaler er, at husejeren møder senere på arbejde, får en nabo eller familie til at lukke skorstensfejeren ind, eller lægger en nøgle et aftalt sted, hvorefter nøglen efter brug lægges i fx postkassen eller et andet anvist sted.

Eksempel på hvad en typisk Skorstensfejning, Brandsyn og Brændeovnsrensning 1 x årligt koster år 2017 under Normal ordning og Standard skorstensfejning:

kr. 480,46

Har du behov for at skorstensfejeren skal komme efter 5 hverdage, - dvs. uden for hans planlagte rute, men stadigvæk indenfor rimelig tid, kan det også lade sig gøre ved at tilslutte dig en udvidet skorstensfejning. Nu bestemmer du selv, hvornår du ønsker besøg af skorstensfejeren. Læs mere om det her.