Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Udvidet skorstensfejning

Ønsker ejer eller bruger efter advisering ved trykt blanket eller anden indbyrdes aftale udover 5 hverdage selv inden for normal arbejdstid at bestemme tidspunkt for fri adgang til de steder, hvor det er nødvendigt for skorstensfejeren at udføre det lovpligtige skorstensfejerarbejde, må ejer påregne at modtage en efterfølgende opkrævning for kørsel og administration på kr. 300 udover standardtaksten. Det er vigtigt, at huske på, at skorstenen stadigvæk skal være renset indenfor rimelig tid.

Beløbet dækker tidsforbrug/kørselsomkostninger fordi skorstensfejeren ikke er i dit område længere, og tidsforbrug til yderligere administration af ejendommen, da arbejdssedlen efter 5 dage allerede er afsluttet og afleveret til videre administration på kontoret. 

Skorstensfejeren er jo desværre nødt til at afbryde sit arbejde på sin nye rute, og bruge ekstra tid på at køre tilbage igen, for at udføre det arbejde han kunne have gjort, mens han kørte på den "gamle" rute.

Derefter skal han, - når han efter endt arbejdsdag kommer hjem på kontoret, finde de "gamle" arbejdssedler frem igen og notere dato for fejning + evt. bemærkninger og ændringer ind på arbejdssedlen fra besøget den pågældende dag. Til sidst afleveres arbejdssedlerne til kontoret en gang til, for videre behandling i kartoteket. 

Altsammen ekstra tidskrævende arbejde som ejer nødvendigvis må være indstillet på at betale ekstra for, hvis der ønskes besøg efter 5 hverdage.

Eksempel: 

Skorstensfejning, Brandsyn og Brændeovnsrensning i år 2017 som renses 1 x årligt

koster kr. 458,59 + kørsel og administration uden for tur kr. 300 = i alt 

kr. 780,46

- hvor de kr. 300 opkræves særskilt ved senere fremsendt faktura. 

Bemærk venligst; - opkrævningsgebyr til almindelig papirfaktura på kr. 39,- kan udelades, hvis der betales via e-boks. Du kan tilmelde dig e-boks her.

Ønsker du ikke at benytte dig af kommunens tilbud om standard skorstensfejning, hvor skorstensfejeren skal kunne komme indenfor inden 5 hverdage, eller den udvidede aftale, hvor du selv bestemmer tidspunkt, kan du vælge at træffe en skorstensfejeraftale med en alternativ skorstensfejervirksomhed.

Læs nærmere om muligheden her.